قانون جامع حدنگار (کاداستر) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران

آئين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور

آئين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ در اجراي ماده ۱۹ قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور، مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي و به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد املاك كشور، «آيين نامه اجرائي قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور»، به شرح مواد آتي است. ماده ۱ – اطلاحات مذكور […]

Read More
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ فصل اول – تشکیلات دفترخانه ماده ۱ – دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع بآن است. ماده ۲ – اداره امور دفترخانه […]

Read More
Back To Top