آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین نامه اجرائی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است. ماده ۱ – اطلاحات مذکور اطلاعت بیشتر دربارهآئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور[…]

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ فصل اول – تشکیلات دفترخانه ماده ۱ – دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع بآن است. ماده ۲ – اداره امور دفترخانه اطلاعت بیشتر دربارهقانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران[…]