قانون جامع حدنگار (کاداستر) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران

آئين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور

آئين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ در اجراي ماده ۱۹ قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور، مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي و به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد املاك كشور، «آيين نامه اجرائي قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور»، به شرح مواد آتي است. ماده ۱ – اطلاحات مذكور […]

Read More
Back To Top