آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین نامه اجرائی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است. ماده ۱ – اطلاحات مذکور اطلاعت بیشتر دربارهآئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور[…]